fbpx

VSOP APL Championship III (14-20/3)

Giải đấu hấp dẫn nhất trong tháng 3 sẽ bắt đầu vào tuần sau thứ Hai 14/3 tại VSOP Club (Thái Hà – HN).VSOP APL Championship III sẽ diễn ra từ 14-20/3 với tổng giải thưởng đảm bảo lên tới 5.000.000.000 VND

VSOP Main Event
Dates: March 18 to 20
Buy in: VN₫ 11,000,000 (~US$ 482)
Guarantee: VN₫ 2,000,000,000 (~US$ 87,600)
Day 1A: March 18
Day 1B: March 19
Day 1C (Turbo): March 19
Final Day: March 20

VSOP Kickoff

Dates: March 14 to 16
Buy in: VN₫ 5,500,000 (~US$ 240)
Guarantee: VN₫ 1,000,000,000 (~US$ 43,800)
Day 1A: March 14
Day 1B: March 15
Day 1C (Turbo): March 15
Final Day: March 16

VSOP Super Bounty Hunter
Date: March 16
Buy in: VN₫ 3,400,000 (~US$ 150)
Guarantee: VN₫ 200,000,000 (~US$ 8,765)
*Note: VN₫ 1M of each buy in goes to the bounty pool

APL Hanoi Dragon Cup
Date: March 17
Buy in: VN₫ 6,600,000 (~US$ 290)
Guarantee: VN₫ 500,000,000 (~US$ 21,900)

APL Bounty Special
Date: March 17
Buy in: VN₫ 4,500,000 (~US$ 200)
Guarantee: VN₫ 300,000,000 (~US$ 13,145)

VSOP Super Stars Challenge
Date: March 18
Buy in: VN₫ 33,000,000 (~US$ 1,450)
Guarantee: VN₫ 500,000,000 (~US$ 21,900)

VSOP Rising Stars
Date: March 20
Buy in: VN₫ 8,800,000 (~US$ 385)
Guarantee: VN₫ 500,000,000 (~US$ 21,900)

X