fbpx

[LIVE TOUR] 𝐖𝐏𝐓 𝐃𝐄𝐄𝐏𝐒𝐓𝐀𝐂𝐊𝐒 𝐇𝐀𝐍𝐎𝐈 (16-25/4/2021)

Kết quả của giải đấu 𝐖𝐏𝐓 𝐃𝐄𝐄𝐏𝐒𝐓𝐀𝐂𝐊𝐒 𝐇𝐀𝐍𝐎𝐈 diễn ra tại Crown Poker Club (HN) như sau:

🏆 𝐌𝐫. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐧𝐡
Vô địch WPTDEEPSTACK HANOI Main Event
GTD: 4.000.000.000 VND
Giải thưởng: 1.527.000.000 VNĐ
🏆 𝐌𝐫. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠
Vô địch WPTDEEPSTACK HANOI High Roller
GTD: 1.000.000.000 VND
Giải thưởng: 789.000.000 VNĐ
——–
🏆 𝐌𝐫. 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐓𝐮𝐚̂́𝐧 –
Vô địch WPTDEEPSTACK HANOI Megastack Event
GTD: 300.000.000 VND
Giải thưởng: 133.000.000 VNĐ
——–
🏆 𝐌𝐫. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠
Vô địch WPTDEEPSTACK HANOI SuperStack Freezeout
Giải thưởng: 119.070.000.
X