fbpx

Chơi Poker ở vị trí UTG

UTG thường không phải là vị trí để có thể đi cướp pot, có nghĩa là việc lấy EV từ việc ép người chơi khác fold không phải là mục đích chính của chúng ta. Dưới đây là những lý do chính mà Hero mở pot từ vị trí UTG.

Xây một pot lớn với hand bài mạnh

Để xây dựng một pot với một hand mạnh, với những hand tương đối hơn phạm vi hand đối thủ của chúng. Chúng tôi chủ yếu ủng hộ những hand thường là sẽ tốt trên flop với chỉ một pair.

Để thu hẹp số lượng người chơi

Hầu hết những hand Hero chơi tại UTG đều đủ mạnh để nhắm mục tiêu chính của họ tại postflop là để giành được một pot lớn với các hand như top pair và over-pair. Hero không mở KK hay AQ để cố gắng hit tại flop một set hoặc straight, mà bởi vì anh ta muốn sử dụng sức mạnh của các đôi này khi chúng thường sẽ làm ra tiền tại flop.

Mục đích chính ít hơn một chút là anh ta muốn dành được pot khi tiếp tục C-bet trong các tình huống thuận lợi khi mà Hero không có một flop có thể value bet được.

Để thỉnh thoảng sẽ dành được blind

Khi Hero raise từ vị trí này thường anh ta sẽ không dành được pot như khi anh ta raise từ button, nhưng điều không có nghĩa là anh ta không bao giờ thành công với mục tiêu này. Sẽ có lúc mọi người sẽ fold.

Để nhắm vào những người chơi yếu hơn

Đôi khi, Hero sẽ mở pot từ UTG với phạm vi hand của mình để nhắm đến những người chơi yếu hơn. Đặc biệt là những người chơi tại blind, khi mà ta sẽ luôn có lợi thế với họ tại post-flop và họ lại hay chơi nhiều hand tại pre-flop sẽ mang lại cho ta một lợi thế tuyệt vời.

Khi sự cạnh tranh tại bàn không cao Hero có thể sẽ lấy được nhiều lợi nhuận tại post-flop hơn thông thường. Những hand thường được chơi để có lợi nhuận tại UTG ở một bàn thông thường có thể sẽ càng nhanh chóng sinh được nhiều lợi nhuận hơn khi có những người chơi chưa tốt để khai thác.

X